OC Gastrodom

OC Gastrodom
Poschodie Priestorov K dispozícii
4. 1 0
3. 17 1
2. 27 1
1. medziposchodie 2 0
1. 15 2
Prízemie 9 1